Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Dodatkowe sięgacze kanalizacyjne

Piątek, 1 lutego 2019
Jeżeli w zakresie planowanej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” powstał budynek mieszkalny lub planowane jest rozpoczęcie budowy, a posesje nie były ujęte na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, to istnieje możliwość wykonania sięgacza kanalizacyjnego od kanału głównego do granicy nieruchomości w trakcie realizacji projektu.
W tym celu konieczne jest zgłoszenie tego faktu poprzez wypełnienie wniosku o wykonanie sięgacza kanalizacyjnego do Urzędu Gminy Kozy/Jednostki Realizującej Projekt.
Druk wniosku o wykonanie sięgacza kanalizacyjnego do pobrania poniżej. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z Jednostką Realizującą Projekt.

Informujemy, iż wykonanie przyłącza kanalizacyjnego od instalacji wewnętrznej w budynku do sięgacza zakończonego w granicy nieruchomości zaślepką jest realizowane we własnym zakresie i na koszt właściciela nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, która mówi, iż budowę przyłącza sanitarnego „…zapewnia na własny koszt osoba ubiegając się o przyłączenie nieruchomości do sieci”. 

Wniosek o wykonanie siegacza.pdf