Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Podsumowanie roku 2020

Wtorek, 15 grudnia 2020
Podsumowanie roku 2020 Zbliża się koniec drugiego roku realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”. To zawsze czas podsumowań, wykonania bilansu wykonanych robót, które udało nam się wykonać w mijającym roku. Był to dla wszystkich dość trudny czas wytężonej pracy zarówno dla wykonawców a dla mieszkańców czas cierpliwości oraz wyrozumiałości. Prace budowlane prowadzono na wszystkich czterech zadaniach budowlanych. Do tej pory wybudowano 20,5 km kanalizacji sanitarnej, co stanowi około 63% zaawansowania robót liniowych. Prace przebiegały bez większych trudności. Warunki atmosferyczne raczej sprzyjały i nie powodowały dużych utrudnień w organizacji pracy a pandemia koronawirusa nie wpłynęła w istotny sposób na przebieg i harmonogram robót. 

Poniżej przedstawimy szczegółowy opis zaawansowania prac na poszczególnych zdaniach.

ZADANIE 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Kolektora Czerwonka (od granicy gminy do torów PKP) w rejonie ulicy Dolnej”
Prace budowlane realizowane są teraz w obrębie ul. Laskowej na kanale „H". Zrealizowano prace związane z odtworzeniem nawierzchni na ulicach: Czystej, Orzechowej, Modrzewiowej. Do tej pory Wykonawca wybudował 5664 m kanalizacji sanitarnej, co stanowi około 51% zaawansowania robót liniowych.  

ZADANIE 3 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Krzemionki"
Jeśli chodzi o to zadanie, to prace budowlane związane z budowa kanalizacji sanitarnej są prawie zakończone. Trwają prace porządkowe oraz dokończenie odtworzenia nawierzchni na ul. Chmielowej. Wykonawca wybudował do tej pory 8786 m kanalizacji sanitarnej.  

ZADANIE 4 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Małe Kozy, Wróblowice"
Trwa budowy kanalizacji sanitarnej na Zadaniu nr 4. Prace budowlane realizowane są na kanale „W” w ul. Wypoczynkowej i Stromej. Wykonawca wybudował do tej pory 3470 m kanalizacji sanitarnej co stanowi ok. 44,5% zaawansowania robót liniowych.  

ZADANIE 5 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Stary Dwór"
Trwa budowy kanalizacji sanitarnej na Zadaniu nr 5. Prace budowlane realizowane są na kanale  „W” w ul. Wapiennej. Wykonawca wybudował do tej pory 2564,1m kanalizacji sanitarnej co stanowi ok. 53% zaawansowania robót liniowych.  

Najwyższy stopień zaawansowania prac jest obecnie na zadaniu nr 3 i tam niebawem będzie możliwe wykonanie pierwszych podłączeń nieruchomości do kanalizacji. Oczywiście wpierw muszą być dokonane ostateczne odbiory wszystkich robót a następnie Gmina musi uzyskać pozwolenie na użytkowanie sieci. Obecnie przygotowujemy broszurę informacyjną na temat zasad przyłączenia nieruchomości do kanalizacji. Planujemy, żeby ulotka dotarła do właścicieli posesji, którzy są objęci budową kanalizacji sanitarnej w ramach etapu X początkiem roku wraz z podatkami. Na temat warunków i terminów wykonywania przyłączy będziemy jeszcze informowali mieszkańców w osobnych artykułach na łamach Wiadomości Kozińskich oraz na stronie internetowej. Należy pamiętać o tym, że projekt zakończy się sukcesem i odpowiednim efektem ekologicznym tylko wówczas, gdy właściciele nieruchomości podejmą stosowne działania zmierzające do podłączenia budynków do sieci.

Na koniec przedstawiamy kilka ciekawych liczb dotyczących realizacji kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy!    
WYKONANO     
2 pompownie ścieków     
ułożono 20,5 km rur kanalizacyjnych     
zabudowano 652 studni kanalizacyjnych      
odtworzono 2 km nawierzchni tłuczniowych      
odtworzono 3,3 km nawierzchni asfaltowych

Galeria

 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie
 + powiększ zdjęcie