Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Roboty ruszyły z nowym rokiem!

Piątek, 31 stycznia 2020
Roboty ruszyły z nowym rokiem!
Po długim okresie świątecznym prace na poszczególnych zadaniach ruszyły pełna parą.
Kontynuowane są prace na Zadaniu nr 2 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, w rejonie kolektora Czerwonka – od granicy Gminy do torów PKP oraz w rejonie ulicy Dolnej” wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Stary Dwór" oraz na Zadaniu nr 3 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Krzemionki"  

Na zadaniu nr 2 prace budowlane realizowane są na kanale „J” w rejonie ul. Modrzewiowej. Wykonawca wybudował do tej pory ok. 1521 m kanalizacji sanitarnej co stanowi ok. 14% zaawansowania robót liniowych.
Na zadaniu nr 3 prace budowlane realizowane są na kanałach:    
  • „Br” rejon ul. Bratków;     
  • „A” rejon ul. Agrestowej;     
  • „S” rejon ul. Sadowej. 
Wykonawca wybudował na dzień dzisiejszy ok. 4700 m kanalizacji sanitarnej co stanowi ok. 55% zaawansowania robót liniowych.  
Powoli Wykonawca będzie przymierzał się do odtworzenia nawierzchni dróg tam, gdzie zostały już prace kanalizacyjne zakończone. Odtworzenia dróg nie są realizowane zaraz po zakończeniu prac i często ten fakt budzi kontrowersje i dyskusje. Takie decyzje nie są przypadkowe i nie są konsekwencją złej organizacji budowy, lecz wynikają z przyczyn technicznych, technologicznych. Pomimo używania urządzeń do zagęszczania gruntu, po opadach często dochodzi do samoistnego zagęszczenia ziemi, co powoduje miejscowe zapadliska. Warunki atmosferyczne (opady) oraz czas przyczynią się tylko do uzyskania lepszej jakości nawierzchni po zakończeniu inwestycji.  

Natomiast na Zadaniu nr 5 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Stary Dwór" . W styczniu br. rozpoczęły się już pierwsze prace budowlane Wykonawca obecnie realizuje kanał „Bi” w rejonie ul. Białej.  
Dla Zadania nr 4 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Małe Kozy, Wróblowice" place budowlane jeszcze się nie rozpoczęły. Planowany termin rozpoczęcia robót przez wykonawcę tj. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o. planowany jest w marcu 2020 r.  

Mamy świadomość, iż przebieg prac przy budowie kanalizacji sanitarnej stanowi duże utrudnienia w poruszaniu się, ale cel inwestycji jakim będzie kanalizacja sanitarna oraz lepsza infrastruktura drogowa z pewnością będzie rekompensatą tych chwilowych utrudnień.  
Na czas realizacji budowy kanalizacji prosimy wszystkich mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.

Galeria

Zadanie nr 2
rejon ul. Modrzewiowej + powiększ zdjęcie
Zadanie nr 3
ul. Agrestowa + powiększ zdjęcie
Zadanie nr 3
ul. Walentego + powiększ zdjęcie
Zadanie nr 5
rejon ul. Białej + powiększ zdjęcie