Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Sprawozdanie z realizacji i postępu robót

Piątek, 18 września 2020
Sprawozdanie z realizacji i postępu robót
Przedstawiamy zdjęcia wykonane na placach budów realizowanych w ramach naszego Projektu oraz kilka informacji słownych z bieżącego zaawansowania robót.
Z dnia na dzień powstają kolejne fragmenty kanalizacji sanitarnej na poszczególnych zadaniach. Najwyższy stopień zaawansowania robót jest na zadaniu nr 3. Tam prace kanalizacyjne są prawie na ukończeniu, co dla mieszkańców oznacza koniec uciążliwości związanych z realizacją tj. rozkopane drogi i utrudnienia w przejeździe.
Na dzień dzisiejszy w ramach wszystkich zadań budowlanych wykonane jest łącznie 16,42 km kanalizacji sanitarnej co stanowi ok. 51% zaawansowania wszystkich robót liniowych.   

ZADANIE 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Kolektora Czerwonka (od granicy gminy do torów PKP) w rejonie ulicy Dolnej”  

Prace budowlane realizowane są na kanale „F” rejon ul. Dolnej oraz wykonywane są sięgacze kanalizacyjne. Wykonawca wybudował do tej pory 3517 m kanalizacji sanitarnej co stanowi ok. 32% zaawansowania robót liniowych. Wykonawca niedługo przystąpi do odtwarzania nawierzchni odcinków ulic: Modrzewiowej, Czystej, Orzechowej.  


ZADANIE 3 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Krzemionki"  

Prace budowlane realizowane są na kanale „K” – ul. Krańcowa, kanale „C” wzdłuż ul. Bielskiej. Wykonawca wybudował do tej pory 8637 m kanalizacji sanitarnej co stanowi ok. 99% zaawansowania robót liniowych. Zabudowano pompownie ścieków P1 przy ul. Chmielowej i P2 przy ul. Pod Grapą wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonano również odtworzenie nawierzchni asfaltowych ulic na całej szerokości na tych odcinkach dróg, gdzie zakończone zostały prace kanalizacyjne m. in. na ulicy: Chmielowej, Agrestowej, Krzemowej i częściowo na ulicy Sadowej i Mostowej. W najbliższym czasie Wykonawca zamierza kontynuować odtworzenie nawierzchni na pozostałych odcinkach dróg.  


ZADANIE 4 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Małe Kozy, Wróblowice"  

Prace budowlane realizowane są na kanale „K” – ul. Karpackiej i kanale „Z” w rejonie ul. Złotej. Wykonawca wybudował do tej pory 2141 m kanalizacji sanitarnej co stanowi ok. 25% zaawansowania robót liniowych.  

ZADANIE 5 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Stary Dwór"  

Prace budowlane realizowane są na kanale  „Zw” w rejonie ul. Wapiennej. Wykonawca wybudował do tej pory 2126 m kanalizacji sanitarnej co stanowi ok. 44% zaawansowania robót liniowych. Wykonano prace związane z umocnieniem skarp i dna  potoków w miejscach przekroczenia kanałem sanitarnym.

Galeria

Zadanie nr 5 + powiększ zdjęcie
Umocnienie odcinka potoku - Zadanie nr 5 + powiększ zdjęcie
ul. Sadowa - Zadanie nr 3 + powiększ zdjęcie
ul. Południowa - Zadanie nr 4 + powiększ zdjęcie
ul. Południowa - Zadanie nr 4 + powiększ zdjęcie
ul. Orzechowa - Zadanie nr 2 + powiększ zdjęcie
ul. Karpacka - Zadanie nr 4 + powiększ zdjęcie
ul. Biała - Zadanie nr 5 + powiększ zdjęcie
Pompownia ścieków P1 - ul. Chmielowa - Zadanie nr 3 + powiększ zdjęcie
Pompownia ścieków P2 - ul. Pod Grapą - Zadanie nr 3 + powiększ zdjęcie
ul. Agrestowa - Zadanie nr 3 + powiększ zdjęcie
ul. Sadowa - Zadanie nr 3 + powiększ zdjęcie
ul. Chmielowa - Zadanie nr 3 + powiększ zdjęcie
ul. Krzemowa - Zadanie nr 3 + powiększ zdjęcie
ul. Krzemowa - Zadanie nr 3 + powiększ zdjęcie
ul. Krzemowa - Zadanie nr 3 + powiększ zdjęcie
ul. Chmielowa - Zadanie nr 3 + powiększ zdjęcie
ul. Chmielowa - Zadanie nr 3 + powiększ zdjęcie
ul. Chmielowa - Zadanie nr 3 + powiększ zdjęcie