Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Zakończenie Jednostki Realizującej Projekt

Poniedziałek, 4 lipca 2022
W dniu 30 czerwca br. zakończył się projekt „Budowy Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Kozy Etap X” podzielony na 4 zadania budowlane. Inwestycja ta została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2022.

  •  ZADANIE 2 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Kolektora Czerwonka (od granicy gminy do torów PKP) w rejonie ulicy Dolnej” Na ten moment zostało podłączonych do istniejącej sieci kanalizacyjnej 80 % budynków objętych tym zadaniem
  •  ZADANIE 3 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Krzemionki" Półroczny termin na podłączenia na tym zadaniu minął w czerwcu. Postęp przyłączy na tym Zadaniu wynosi 85 % budynków podłączonych do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
  • ZADANIE 4 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Małe Kozy, Wróblowice" W najbliższym czasie do mieszkańców zostanie wysłana informacja o możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej.
  • ZADANIE 5 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Stary Dwór" Początkiem czerwca została dostarczona informacja do mieszkańców objętych Zadaniem nr 5 o możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej, na ten moment zostało podłączonych 25 % budynków.

Jednostka Realizująca Projekt wraz z pracownikami od 1 lipca br. przekształciła się w Referat Kanalizacji i Gospodarki Wodnej, który znajduje się w pokoju nr 23 na II piętrze oraz w pokoju nr 13 na I piętrze. W dalszym ciągu będzie trwać weryfikacja przyłączeń do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w ramach projektu „Budowy Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Kozy Etap X”. Przypominamy wszystkim mieszkańcom, że obowiązek przyłączenia do kanalizacji wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz.U. z 2021. Poz. 888 ze zm.). Wszelkie informacje dotyczące kanalizacji sanitarnej oraz gospodarki wodnej można uzyskać pod numerem telefonu 33 829-86-52, 33 829-86-79 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kozy .