Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

JRP // AKTUALNOŚCI

Inżynier Kontraktu - Wybrany!

Środa, 10 kwietnia 2019
W postępowaniu o udzielenie zamówienia dla Zadania nr 6 –  Inżynier Kontraktudokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę: EKOCENTRUM Sp. z o.o. ul. Budziszyńska 35/1, 54-434 Wrocław.

Przekazanie placu budowy - Zadanie nr 3

Piątek, 29 marca 2019
Przekazanie placu budowy - Zadanie nr 3
29 marca 2019 roku miało miejsce przekazanie placu budowy dla Zadania nr 3 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującego rejon; Krzemionki” realizowanego w ramach Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” dofinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Umowa na budowę kanalizacji dla Zadania nr 3 - PODPISANA !!!

Środa, 27 marca 2019
	Umowa na budowę kanalizacji dla Zadania nr 3 - PODPISANA !!!
W poniedziałek 25.03.2019 r. w Pałacu Czeczów w Kozach obyło się podpisanie pierwszej umowy na roboty budowlane dla Zadania nr 3 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Krzemionki”.

Wybrano Wykonawcę dla Zadania nr 3

Poniedziałek, 18 marca 2019
W pierwszym postępowaniu ws. zamówienia dotyczącego robót budowlanych dla Zadania nr 3 tj. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Krzemionki” wyłoniono Wykonawcę, a jest to firma: EKOINSTAL Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka.

Dodatkowe sięgacze kanalizacyjne

Piątek, 1 lutego 2019
Jeżeli w zakresie planowanej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” powstał budynek mieszkalny lub planowane jest rozpoczęcie budowy, a posesje nie były ujęte na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, to istnieje możliwość wykonania sięgacza kanalizacyjnego od kanału głównego do granicy nieruchomości w trakcie realizacji projektu.
W tym celu konieczne jest zgłoszenie tego faktu poprzez wypełnienie wniosku o wykonanie sięgacza kanalizacyjnego do Urzędu Gminy Kozy/Jednostki Realizującej Projekt.
Druk wniosku o wykonanie sięgacza kanalizacyjnego do pobrania poniżej. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z Jednostką Realizującą Projekt.

Informujemy, iż wykonanie przyłącza kanalizacyjnego od instalacji wewnętrznej w budynku do sięgacza zakończonego w granicy nieruchomości zaślepką jest realizowane we własnym zakresie i na koszt właściciela nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, która mówi, iż budowę przyłącza sanitarnego „…zapewnia na własny koszt osoba ubiegając się o przyłączenie nieruchomości do sieci”. 

Wniosek o wykonanie siegacza.pdf


Ogłoszono przetarg na Inżyniera Kontraktu

Poniedziałek, 17 grudnia 2018
W dniu 17 grudnia br. został ogłoszony przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Biuro Jednostki Realizującej Projekt

Poniedziałek, 26 listopada 2018
Pracownicy Jednostki Realizującej Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”, są dostępni dla wszystkich chcących dowiedzieć się czegoś więcej o przedmiotowym Projekcie w godzinach pracy Urzędu Gminy Kozy.

Ogłoszenie przetargów budowlanych

Środa, 19 września 2018

W połowie października br. zostały ogłoszone przetargi na wyłonienie wykonawców robót budowlanych w ramach realizowanego przez Gminę Kozy projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” 

Strona 5 / 5