Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Kalendarium realizacji projektu

 • 23 lutego 2017 r.
podjęcie uchwały Rady Gminy Kozy w sprawie aplikowania o dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
 • 27 lutego 2017 r.
złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy – etap X”  w ramach Konkursu nr POIiŚ.2.3/3/2016 na dofinansowanie planowanej inwestycji ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020  ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.     
 • 21 kwietnia 2017 r.
informacja o pozytywnej ocenie wniosku według kryteriów merytorycznych I stopnia   
 • 13 lipca 2017 r.
umieszczenie wniosku na liście rezerwowej ze względu na wyczerpanie środków przeznaczonych dla tego typu projektów.    
 • 15 czerwca 2018 r.
informacja o pozytywnej ocenie wniosku według kryteriów merytorycznych II stopnia i przyznaniu dofinansowania.    
 • 11 lipca 2018 r.
 • 1 lipca 2018 r.
utworzenie Jednostki Realizującej Projekt (JRP)   
 • 13 października 2018 r.
został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach realizowanego przez Gminę Kozy projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla zadania nr 5 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach wzdłuż potoku Pisarzówka obejmującej rejon: Stary Dwór” 
 • 16 października 2018 r.
zostały ogłoszone przetargi na wyłonienie wykonawców robót budowlanych w ramach realizowanego przez Gminę Kozy projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla zadań tj.:
Zadanie nr 2 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora Czerwonka (od granicy gminy do torów PKP) w rejonie ulicy Dolnej”,
Zadanie nr 3 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach wzdłuż potoku Pisarzówka obejmującej rejon: Krzemionki”,
Zadanie nr 4 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach wzdłuż potoku Pisarzówka obejmującej rejon: Małe Kozy, Wróblowice”,
 • 17 grudnia 2018 r.
 • 12 lutego 2019 r.
 • 25 marca 2019 r.
 • 19 kwietnia 2019 r.
 • 4 czerwca 2019 r.
          została podpisana umowa dla Zadania nr 7 „Działania informacyjne i promocyjne dla Projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - etap X"
 • 12 czerwca 2019 r.
          przeprowadzono konferencję rozpoczynającą projekt pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X"
 • 7 lipca 2019 r.
          spotkanie z mieszkańcami dla Zadania 2 i 3