Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Kontakt

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) odpowiedzialna jest za zarządzanie, wdrażanie i prawidłowe rozliczanie Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” dofinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT
e-mail: jrp@kozy.pl tel. 33 829 86 52 fax 33 829 86 74

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu – Wójt Gminy Kozy
Jacek Kaliński
tel. 33 829 86 50 e-mail: wojt@kozy.pl

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
Monika Jagosz
tel. 33 829 86 52 e-mail: mjagosz@kozy.pl

Zespół ds. zamówień publicznych i administracji
Izabela Nowy
tel. 33 829 86 62 e-mail: inowy@kozy.pl

Weronika Skoczylas
tel. 33 829 86 52 e-mail: weronika.skoczylas@kozy.pl

Zespół ds. rozliczeń finansowo - księgowych
Beata Fecko
tel. 33 829 86 62 e-mail: bfecko@kozy.pl

Renata Polak
tel. 33 829 86 56 e-mail: rpolak@kozy.pl
 
Zespół ds. technicznych
Aleksandra Pietrasina
tel. 33 829 86 52 e-mail: apietrasina@kozy.pl 

Gmina Kozy informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje mogą być przekazywane w szczególności poprzez specjalny adres e-mail naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl ieprawidlowosci.