Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Zamówienia publiczne

Poniżej podane są odnośniki do stron internetowych z zamówieniami publicznymi prowadzonymi przez Jednostkę Realizującą Projekt. 

Postępowania aktualne:
  • BRAK


Postępowania zakończone:
  • 2018-10-16 Symbol:  JRP.271.1.2.2018  
  Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony  
  • 2019-02-12 Symbol:  JRP.2171.1.1.2019  
  Zadanie 6: Inżynier Kontraktu 
  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu polegającego na wykonaniu robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy – etap X” współfinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach       działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 — 2020
 Rodzaj zamówienia: sprawowanie usługi Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony  

  • 2018-10-16 Symbol:  JRP.271.1.3.2018 
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony  
  • 2018-10-13 Symbol:  JRP.271.1.4.2018 
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony